Néhány elektroszmog forrás

Mobil bázisállomás, GSM antenna

Emberekre szerelt elektroszmog mérő műszerek hosszútávú mérései szerint, az egyik legjelentősebb elnyelt sugárzást okozó elektroszmog források a mobil bázisállomások.1

A mobil átjátszó antennák azt a célt szolgálják, hogy a mobiltelefon szolgáltatások biztosítva legyenek mindenhol. A robbanásszerűen elterjedt mobilinternet hatására a mobil bázisállomások száma az utóbbi 10 évben megsokszorozódott, így mára lakott területen akár 500 méterenként megtalálhatóak. Mobil bázisállomások

galéria

leggyakrabban lakótelepi házak tetején, belvárosi háztetőkön, közintézmények tetején, templomtornyokban, szállodák tetején, ipari kéményeken, víztornyokon, épített GSM tornyokon, természetes magaslatokon vannak telepítve. (galéria)

Szeretném tájékoztatni, hogy a mobil bázisállomások sugárzása az EU által megszabott, magyar törvényes határértékek alapján nem káros az egészségre. Amennyiben olyan mértékű rádiófrekvenciás sugárzás mérhető egy lakótérben, amit az ott élők soknak ítélnek, értelmetlen a szolgáltatót felkeresni ezügyben. Az antennák minden esetben a törvényes egészségügyi határértékek betartásával vannak kiépítve.

Hogyan lehet csökkenteni a GSM antennák sugárzását?

Számos lehetőség van a kívülről GSM sugárzás csillapítására. Az árnyékolást minden esetben tapasztalt mérő általi műszeres felmérés és egyeztetés kell, hogy megelőzze.

Ahol térerőt jelez a mobiltelefon, ott magas a sugárzás?

Nem. Ahhoz, hogy elérhető legyen egy mobiltelefon, alacsony intenzitás is elegendő.

Egy mobil bázisállomás közelében lévő ingatlanban, előfordulhat hogy egy átlagos lakóingatlanban mérhető érték néhány százszorosa van jelen. Ezeket a helyeket ajánlott az elővigyázatosság elve alapján ismerni, árnyékolni.

galéria

Mikor ajánlott az elektroszmog mérés mobil adók esetében?

 • ingatlan vásárlás esetén,
 • panorámás ingatlan esetén,
 • ha otthona ablakából mobil bázisállomást, GSM antennát lát,
 • ha munkahelye ablakából mobil bázisállomást, GSM antennát lát.

Amennyiben az ingatlanból 500-1000 méteren belül látható mobil átjátszó antenna, annak sugárzását érdemes ismerni. Ezek az antennák több kilométerre is sugároznak. Számos tényezőtől függ, hogy a lakótérbe mekkora sugárzás jut be: az antenna teljesítménye, frekvenciája, karakterisztikája, iránya, távolsága, falak anyaga, vastagsága, környező épületek, tereptárgyak elhelyezkedése stb.

A túlzó aggodalmak és félreértések elkerülése érdekében szeretném tájékoztatni, hogy a GSM antennák jelenléte mindennapjainkban, nem jelenti azt, hogy Ön egészen biztosan nagy sugárzásban él.

Mobil bázisállomás galéria


Villamos energia közellátás külső elektroszmog forrásai, feszültségszintjei

Villamosenergia közellátás néhány elektroszmog forrása

400 Volt

 • minden ingatlan közelében megtalálható legalább egy 400 Volt. Kertvárosi környezetben leggyakrabban oszlopon, emeletes házas környezetben leggyakrabban földben, a járda alatt fut,
 • oszlopmagasság 7-10 méter,
 • villamosenergia fogyasztókat közvetlenül látja el árammal,
 • kisebb feszültség → nagyobb áramerősség → nagyobb elektroszmog
galéria

A minden utcában ott lévő 400 Voltos vezeték lakótérben lévő sugárzása gyakran nagyobb, mintha egy távvezeték közelében tartózkodna?

A 400 Voltos vezeték fizikájáról:

Ahol alacsony a feszültségszint (400 Volt), ott ugyanahhoz a teljesítményhez magasabb áramerősség szükséges.

teljesítmény = feszültség x áramerősség

Ha az áramerősség magasabb, akkor a sugárzás is magasabb. (A sugárzást -ebben az esetben- az áramerősség hozza létre).  Ez a fajta sugárzás akadálytalanul jön át a falon, földön, vagyis lakóterek esetében nem árnyékolható.

A 400 Voltos vezetékek gyakran magasabb sugárzása megmutatja, hogy miért nem feltétlen lényeges információ elektroszmog szempontjából a feszültségszint.

galéria

A 400 Volt sugárzása mérés nélkül megtippelhetetlen. Utcáról utcára, méterről méterre változhat. Függ attól, hogy a szolgáltató mennyi áramot szállít az adott utcában, függ attól, hogy milyen távol van az adott ingatlan -előtti vezetékszakasz- a transzformátortól. Kismértékben függ a napszaktól, évszaktól. Továbbá függ a lakótér vezetéktől való távolságától.

Ha a belvárosban, lakótelepen nincs légvezeték, akkor ott mi szállítja az áramot a lakásokba?

Emeletes házas környezetben a kertvárosival egyező 400 Voltos vezetékek szállítják a villamosenergiát, azzal a különbséggel, hogy a vezetékek nem oszlopon vannak, hanem a földben, általában a járda alatt. Mivel ez a mező akadálytalanul hatol át a földön, így társasházas környezetben a járdához közeli lakásokban, földszinten például, távolságtól (szerencsétől) függően, gyakran az átlag sokszorosa is előfordulhat.

Ingatlan vásárlás és a minden utcában jelen lévő 400 Volt

Engedje meg a kedves Olvasó, hogy a 400 Volttal kapcsolatban egy saját véleményt fogalmazzak meg. Mérési tapasztalatok alapján, nyilvánvaló hozzáállásommá vált, hogy tartós tartózkodás céljából, nem vásárolnék úgy ingatlant, hogy nem ismerem a 400 Volt sugárzását.

Hallom is a reakcióját: “De, az mindenhol ott van.”

Ez igaz. Viszont a 400 Volt mindenhol más mértékű mezőt épít, ami még önmagában rendben is lenne, de van ahol tökéletes intenzitásban, akár, mint az erdőben élhetünk évtizedekig, van ahol az átlag 5-10-szeresében. A kettő között különbség van hosszútávon.

Ezt a sugárzást ingatlan esetében nem lehet árnyékolni. Ez a sugárzás a lakótér “állandó” adottsága. Ez a sugárzás mérés nélkül megtippelhetetlen, soktényezős, minden utcában, minden ingatlanban, minden helyiségben más. Kizárólag műszeres elektroszmog mérés utáni tanácsadás képes a 400 Volt szempontjából ajánlani egy ingatlant, vagy esetleg azt javasolni, hogy egy kedvezőbb ingatlant lenne érdemes választani.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben olyan mértékű elektroszmog mérhető egy lakótérben, amit az ott élők soknak ítélnek, nem megoldás a szolgáltatót felkeresni ezügyben. A vezeték minden esetben a törvényes egészségügyi határértékek és védőtávolságok betartásával van kiépítve. A vezetéket, kábelt nem fogják áthelyezni, elbontani stb.

Mikor ajánlott az elektroszmog mérés a 400 Voltos vezeték esetében?

 • minden ingatlan esetén,
 • emeletes házban földszinten és az alsó emeleteken,
 • ingatlan vásárlás esetén mindenképpen,
 • saroktelek esetén mindenképpen,
 • utcafronti ház esetén mindenképpen.

400 Volt galéria


Középfeszültség

 • 10, 20, 35 kV
 • oszlopmagasság 10-15 méter
nagyfeszultseg-elektroszmog
galéria

Középfeszültségek feszültségszintje a minden utcán jelen lévő -legalacsonyabb- 400 Voltos vezeték, és a -legmagasabb- több százezer Voltos távvezeték között van. A középfeszültség általában 10 000, 20 000, vagy 35 000 Volt (10, 20, 35 kV).

A középfeszültségek jelen vannak emeletes házas, és kertvárosi környezetben egyaránt. Emeletes házak között többnyire földben futnak, családi házak között, inkább szabadvezetéken. Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy a szolgáltató, családi házas környezetben is földbe helyezi a középfeszültséget. Családi házak között a középfeszültséget általában a 400 Volthoz képest a túloldalra építik ki, néhány méterrel magasabbra, mint a 400 Voltot. Tehát, ha az utca mindkét oldalán villamosenergiát szállító vezeték van, és az egyik magasabban van, akkor ott nagy valószínűséggel középfeszültség fut. (előfordul az is, hogy egy oldalon vannak).

Középfeszültség és kisfeszültség

A középfeszültségű vezetékek kétféle sugárzást bocsátanak ki. Az egyik árnyékolható, a másik nem. Ha földben is van a középfeszültség, az egyik mező akadálytalanul jön át rajta, illetve falon, fémen, mindenen keresztül.

Mekkora a biztonságos távolság középfeszültségtől?

Mérési eredmények szerint 150-200 méteren felül már nem mérhető anomália. Konkrét távolságot megadni kizárólag mérés után lehetséges, mert minden középfeszültség más elektroszmog kibocsátással bír. Számos tényezőtől függ a kibocsátás is, illetve az ingatlanba bejutó elektromágnesesség is. A kibocsátás például függ a környezet áramfogyasztásától, az adott vezeték szakaszon lévő helyünktől, fák, tereptárgyak elhelyezkedésétől.

Minden középfeszültség más mértékű elektromágneses mezőket épít, ezért műszeres elektroszmog mérés nélkül, kizárólag távolság alapján, a térerősségek mértékéről lehetetlen véleményt alkotni.

Hogyan védekezhetek a középfeszültség kibocsátása ellen?

 • elektroszmog mérés és tanácsadás igénybevételével.

Középfeszültség galéria


Nagyfeszültség/távvezeték

 • 120, 220, 400, 750 kV
 • oszlopmagasság 25-40 méter
távvezeték nagyfeszültség magasfeszültség elektroszmog
galéria

A villamosenergia-közellátás legnagyobb feszültségszintű vezetékei a távvezetékek. 120 000, 220 000, 400 000, és 750 000 Voltos feszültségszintek fordulnak elő (120, 220, 400, 750 kV). Feladatuk a villamosenergia szállítása nagy mennyiségben, nagy távolságra.

A távvezetékek nagy része települések között húzódik, de előfordulnak emeletes házak közelében, és családi házak környezetében is.

Elektroszmog kibocsátás szempontjából nagyfeszültségek esetében hasonló a helyzet a középfeszültségekhez, vagyis kétféle mezőt építenek, az egyik árnyékolható, a másik nem. A különbség a középfeszültségekhez képest, hogy mivel a nagyfeszültségek sokkal több áramot is képesek szállítani, ezek a terek a vezetéktől távolabb is jelen lehetnek.

galéria

Nagyfeszültségű vezeték védőtávolsága

Ájánlások, kutatások, és mérési eredmények alapján 500-600 méteren felül már nem mérhető anomália. Számos, általunk nem befolyásolható októl függ a távvezeték sugárzása. Egy konkrét vezetéktől való ajánlott távolságra rámutatni kizárólag tapasztalt szakember, helyszínen történő műszeres elektroszmog méréssel képes. A tartós tartózkodásra ajánlott távolság lehet nulla m, 15 m, vagy 300 méter is, ami kizárólag mérés után derül ki.

Minden nagyfeszültség más értékű elektromágneses mezőket épít, ezért műszeres elektroszmog mérés nélkül, kizárólag távolság alapján, a térerősségek mértékéről, lehetetlen felelős véleményt alkotni.

Hogyan védekezhetek a távvezeték kibocsátása ellen?

 • elektroszmog mérés és tanácsadás igénybevételével.

Nagyfeszültségű távvezeték térkép

Távvezeték, nagyfeszültség, magasfeszültség káros élettani hatásai

galéria

Lakosság esetében a nagyfeszültségek által kibocsátott mezők mindenhol a törvényes határértékek alatt maradnak, vagyis a törvény alapján nem károsak az egészségre. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint jóval az egészségügyi határérték alatt leukémia kockázat állhat fent gyermekek esetében, ezért ezeket a sugárzásokat besorolta a ‘lehetséges emberirák-keltő’ kategóriába. A WHO által megállapított intenzitás gyakran előforduló érték nagyfeszültség közelében. Kutatók, szakemberek véleménye szerint, és számos személyes tapasztalat, beszámoló alapján, a törvényes határérték alatt is növelhet betegségkockázatot a nagyfeszültségű vezetékek környezetében lévő elektromágneses sugárzás.

Fontos! A villamosenergia szolgáltatónak nem kötelező betartani a WHO ajánlást. Amennyiben olyan mértékű mező mérhető egy lakótérben, amit az ott élők soknak ítélnek, értelmetlen a szolgáltatót felkeresni ezügyben. A vezeték minden esetben a törvényes egészségügyi határértékek és védőtávolságok betartásával van kiépítve. A vezetéket, kábelt nem fogják áthelyezni, elbontani stb.

Egyes kutatások a következő betegségek kockázatainak növekedését állapították meg:

 • gyermekkori leukémia
 • agydaganat
 • Lou Gehrig-kór
 • vetélés, koraszülés
 • melatonin szint probléma
 • immungyengülés
 • vér-agy-gát alulműködés
 • nő a DNS-szál törések száma

Nagyfeszültség, távvezeték galéria


Transzformátor

galéria

A transzformátorok feladata a villamosenergia közellátás feszültség, vagy áramerősség szintjének változtatása. Az átfolyó áram mennyiségétől függően különböző méretű és mértékű mezők épülnek a berendezés köré. Mivel a transzformátor nagyfeszültségből transzformál -a háztartásokba közvetlenül köthető- 400 Voltos feszültségszintet, így szinte mindig megjelennek a csatlakozó nagyfeszültség többféle elektroszmog összetevői is az ingatlanban. A nagyfeszültség mellett az elektroszmog mérés során szintén figyelembe kell venni, hogy a trafótól induló 400 Voltos vezeték(ek) első szakaszain mindig magasabb a mező erőssége, mint a szakasz távolabbi pontjain. A mérésnek minden esetben ki kell terjednie a csatlakozó kisfeszültség(ek)re (400 Volt), nagyfeszültségre (általában 10 kV – 20 kV Volt), legyen az szabadvezeték, vagy földkábel.

galéria

Mekkora a biztonságos távolság transzformátortól?

Nem tudható. Nincs két egyforma sugárzást, egyforma irányba kibocsátó transzformátor. A már említett becsatlakozó/elmenő vezetékek sugárzása is minden esetben bejut az ingatlanba, melyek műszeres elektroszmog mérés nélkül megtippelhetetlenek. Egyes ajánlások szerint a biztonságos távolság lehet 5 méter, de lehet 200 méter is.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben olyan mértékű elektroszmog mérhető egy lakótérben, amit az ott élők soknak ítélnek, nem megoldás a szolgáltatót felkeresni ezügyben. Elektroszmogra hivatkozva, soha, semmilyen transzformátort nem helyeznek át, nem szűntetnek meg. Egy transzformátor minden esetben a törvényes egészségügyi határértékek és védőtávolságok betartásával van kiépítve.

Hogyan védekezhetek a transzformátor mágneses indukciója/sugárzása ellen?

galéria

A legjobb védekezés az ingatlan vásárlás előtti elektroszmog mérés és tanácsadás szolgáltatás igénybevétele.

Ha már a trafó közeli ingatlanban élünk, akkor műszeres mérés képes rámutatni az esetlegesen nagyobb intenzitású területekre, helyiségekre. A transzformátor, vagy a becsatlakozó vezetékek mezőit lakóingatlanok esetében nem lehet árnyékolni. Elvi megoldások léteznek, de irreális költségbe kerülnének és még kivitelező sem található rá, aki garantálni tudna egy kívánt értéket. Fontos megjegyezni, hogy az interneten elérhető elektroszmogot/elektromágnesességet árnyékoló szövetek, fóliák nem alkalmasak a transzformátor sugárzásának árnyékolására. Van néhány anyag, ami alkalmas, de ezek négyzetmétere több százezer forint, Magyarországon nem kaphatóak és teljes ingatlan árnyékolására nem alkalmazzák őket.

A védekezés két módja:

 • elektroszmog mérést követő tanácsadás.

Ritka, de van rá példa, hogy a villamosenergia szolgáltató néhány millió, de inkább tízmillió forintért áthelyezi a transzformátort. Viszont, ennek nincs köze az elektroszmog témaköréhez.

Transzformátor galéria


Mi az az elektroszmog?

Az elektroszmog sugárzás. Nem hókuszpókusz, nem hit kérdése, nem is összeesküvés-elmélet, hanem az egyik alapvető fizikai kölcsönhatás, az elektromágnesesség egy fajtája. Egész pontosan az elektromágneses spektrumnak egy bizonyos hullámhossztartományát nevezték el ezzel, a valamelyest félreérthető kifejezéssel. Az elektroszmog tartományon belül számos mező típust, frekvenciát különböztetünk meg. Tárgyiasult értelemben színtelen, szagtalan, tapinthatatlan, fénysebességgel terjedő fotonok sokasága, egy töltéssel rendelkező, energiát hordozó anyag. Jelenlétének megtapasztalására az embernek nem fejlődött ki érzékszerve.

Elektroszmog fizikája

A fizikai kölcsönhatások csoportosítása szempontjából ugyanarról van szó, mikor radioaktív sugárzásról beszélünk, mint mikor például az éjjeli lámpánk sugárzásáról. Mindkettő elektromágnesesség. Attól függetlenül, hogy az egyik ionizáló, a másik nem, hangsúlyoznunk kell, hogy minkét esetben a 4 alapvető fizikai kölcsönhatás egyikéről beszélünk, az elektromágnesességről. Azért muszáj ezt kiemelni, mert a tudomány hivatalos álláspontja olyan érzetet kelt az emberekben, mintha az egészség szempontjából az egyik (például a wifi sugárzása) fehér lenne, a másik (radioaktív sugárzás) fekete. Nos, kutatások szerint, ez nem feltétlenül van így. Legyen az elnevezés radioaktív sugárzás, röntgen sugárzás, UV vagy elektroszmog, mindegyik esetben elektromágnesességről beszélünk, melyet bizonyos mérték felett az emberi szervezet nem tolerál.

Elektroszmog - elektromágneses sugárzások spektruma
Kép forrása: Zettisch Ferenc, Lakóépületek elektroszmog, radon gázok, ártó sugárzások elleni védelme, 2006. p.20.

Az elektroszmog forrásai

Elektroszmog mindenhol van, ahol van

Elektroszmog források

Néhány elnyelt sugárzást eredményező elektroszmog források:

 • nagyfeszültség, távvezeték,
 • minden utcában előforduló 400 Voltos vezeték,
 • mobil bázisállomás (GSM átjátszó antenna),
 • transzformátor,
 • mobiltelefon,
 • számítógép és perifériái,
 • wifi és a wifit használó eszközök (laptop, tablet, mobiltelefon stb.),
 • DECT telefon (vonalas, hordozható, vezeték nélküli telefon),
 • bébiőr, légzésfigyelő,
 • alvóhely körüli, konnektorba csatlakoztatott lámpák, kábelek, műszaki berendezések,

Az elektroszmog hatásmechanizmusa

elektroszmog hatásmechanizmus
Forrás: Gigahertz Solutions NFA 400 product description

Az emberi test és az elektroszmog

Az emberi test elektromágnesesség alapján működik. Töltéssel rendelkező ionok kommunikációja, vagyis elektromosság hangolja össze szervezetünk működési folyamatait. Elektroszmogban tartózkodva megnő a testfeszültség, szerveinkben, immunrendszerünkben, idegrendszerünkben működési változások alakulhatnak ki.

A múlt században rájöttek a tudósok, hogy az áram alatt lévő vezetékekből „kiszökik” az energia, amit elektromágneses sugárzásnak, más néven elektroszmognak hívunk. Ma az ember a vezetékeket használja az áram szállítására, a vezetékből, berendezésekből „kiszökő” energiát pedig leginkább semmire, illetve információ továbbításra, például radar, mobiltelefon, wifi.

Fontos: az Európai Unió által meghatárott magyar törvényes határértékek alapján a környezetünkben mérhető elektroszmog nem káros az egészségre.

Miért nem ismerem az elektroszmogot?

Fel szeretném hívni a figyelmét, hogy a következőkben a szerző saját véleményét olvassa.

A világ vezető iparágainak (telekommunikáció, informatika, energia …) lobbitevékenységei által, az elektroszmogról kialakított téves közvélemény természetesnek mondható. Az elektroszmoggal kapcsolatos kutatások finanszírozása, és a valós eredmények közzététele nem áll érdekében senkinek. Ön, senkire sem számíthat ezügyben. Senki nem fogja figyelmeztetni, ha például a számos helyen előforduló extrém* sugárzásban tartózkodik, és akár biztosra veheti azt is, hogy elektroszmog témában a jövőben sem számíthat széleskörű tájékoztatásra. Miért?

Mert egy elektroszmogmentes világ a mai társadalomban nem kivitelezhető -például- globális gazdasági válság, nélkül; ez érthető módon senkinek nincs érdekében, Önnek sem.

További okok, melyek miatt az elektroszmog káros hatásairól nem tud:

Külső okok:

 • a valóság megismerése az egyén egészségén kívül semmiben nem segít, és senkinek nincs érdekében,
 • kizárólag a nagytőkék kommunikációja él a köztudatban, szemben a non-profit kutatók pusztába kiáltott szavával,
 • perek, kártérítések milliói következnének az elektroszmog károsnak nyilvánítása esetén. Nincs intézmény, aki vállalná a felelősséget, majd a károsultakat kárpótolni tudná,
 • mivel az elektroszmog nem érzékelhető, ezért a tüneteit nehéz elhinni,
 • az információs társadalom egy új jelenség. Ha lenne is szándék a kibocsátók korlátozására, az legalább évtizedekbe telne (lásd: dohányipar/tüdőrák),
 • mivel a káros hatás “hivatalosan” nincs elismerve, így sem az orvosok, sem a mérnökök nem tanulnak olyan információkat, amivel segíthetnének,
 • egészség = költség. A költségcsökkentés egy piacgazdaságban működő cég életben maradásának feltétele.
 • ha egy kibocsátó (pl. wifi) az elektroszmog frekvenciáin belül “dől”, akkor az egész nem-ionizáló frekvenciatartomány dől (villamosenergia közellátás, mobil kommunikáció, számítógépek, közlekedés stb.). Ez nem történhet meg. A vezeték nélküli kommunikáció és villamosenergia közellátás nem léte káoszt és pánikot eredményezne.

Belső okok:

 • elektroszmog = kényelem, biztonság, létfeltétel, munkafeltétel, időmegtakarítás, szórakozás stb., melyeket nem szívesen adunk fel,
 • az ember nehezen foglalkozik azzal, amit nem érez, főleg ha az elsőre negatív információnak tűnik. Nem osztja meg, saját magában is bagatellizálja,
 • az elektroszmogot nem érezzük. Legtöbb tünetének lappangási ideje hosszú. Ha pedig már megjelentek a tünetei, azokat más betegségre, genetikára, korra fogjuk. Vagyis, az elektroszmog nehezen leleplezhető,
 • az elektroszmogot kibocsátó eszközökkel, vezetékekkel a mi igényeink vannak kielégítve,
 • elektroszmog kibocsátók nélkül élni nem trendi (okostelefon, okosotthon stb.).

Azonban egyetlenegy dolog mégis van, aminek érdekében áll az Ön környezetében található elektroszmog ismerete; az pedig

AZ ÖN TESTE

Jó tudni

Három fontos jellemző az elektroszmog jelenségéről:

 1. Az elektroszmog olyan testrészeket károsíthat például, mint az immunrendszer és a vér-agy-gát, mely testrészeknek nincsenek fájdalomérző idegeik, tehát hatását a jelenben, közvetlenül nem érezzük,
 2. a kiváltó okot, vagyis az elektroszmogot nehéz összefüggésbe hozni tüneteinkkel a több éves lappangási idő és információhiány miatt.
 3. megannyi téves okra rá lehet fogni az elektroszmog tüneteit, mint például stressz, életkor, genetika stb.

A tényezők, melyektől ezek a sugárzások magasak lehetnek, a következők:

 • elektroszmog források száma,
 • elektroszmog források fajtája,
 • elektroszmog forrástól való távolságunk,
 • a sugárzás erőssége,
 • villanyszerelés korszerűsége,
 • villanyszerelési hibák,
 • földelés megléte,
 • földelés hatékonysága,
 • háztartási eszközök, számítógép és perifériák fajtája,
 • háztartási eszközök, számítógép és perifériák konnektorba való csatlakoztatásának iránya,
 • stb.

A weboldal tartalma (szöveg és kép egyaránt) szerzői jogi védelem alatt áll.

A weboldalon található információk tartalmi, vagy szó szerinti idézése, másolása kizárólag a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

1Bánréviné Finta Viktória Tímea: Személyi expozíció mérése az elektromágneses spektrum
rádiófrekvenciás és mikrohullámú tartományában, Doktori értekezés (2012)