elektroszmog mérés

és

tanácsadás

Elektroszmog és néhány forrása

Mobil bázisállomás, GSM antenna

Emberekre szerelt elektroszmog mérő műszerek hosszútávú mérései szerint, az egyik legjelentősebb elnyelt sugárzást okozó elektroszmog források a mobil bázisállomások.1

A mobil átjátszó antennák azt a célt szolgálják, hogy a mobiltelefon szolgáltatások biztosítva legyenek mindenhol. A robbanásszerűen elterjedt mobilinternet hatására a mobil bázisállomások száma az utóbbi 10 évben megsokszorozódott, így mára lakott területen akár 500 méterenként megtalálhatóak. Mobil bázisállomások leggyakrabban lakótelepi házak tetején, belvárosi háztetőkön, közintézmények tetején, templomtornyokban, szállodák tetején, ipari kéményeken, víztornyokon, épített GSM tornyokon, természetes magaslatokon vannak telepítve. (galéria)

Szeretném tájékoztatni, hogy a mobil bázisállomások sugárzása az EU által megszabott, magyar törvényes határértékek alapján nem káros az egészségre. Amennyiben olyan mértékű rádiófrekvenciás sugárzás mérhető egy lakótérben, amit az ott élők soknak ítélnek, értelmetlen a szolgáltatót felkeresni ezügyben. Az antennák minden esetben a törvényes egészségügyi határértékek betartásával vannak kiépítve.

Mobil átjátszó sugárzása

Hogyan lehet csökkenteni a GSM antennák sugárzását?

Számos lehetőség van a GSM sugárzás csillapítására. Az árnyékolást minden esetben tapasztalt mérő általi műszeres felmérés és egyeztetés kell, hogy megelőzze.

Ahol térerőt jelez a mobiltelefon, ott magas a sugárzás?

Nem. Ahhoz, hogy elérhető legyen egy mobiltelefon, alacsony intenzitás is elegendő.

Egy mobil bázisállomás közelében lévő ingatlanban, előfordulhat hogy egy átlagos lakóingatlanban mérhető érték néhány százszorosa van jelen. Ezeket a helyeket ajánlott az elővigyázatosság elve alapján ismerni, árnyékolni.

4G GSM antenna

Mikor ajánlott az elektroszmog mérés mobil adók esetében?

 • ingatlan vásárlás esetén,
 • panorámás ingatlan esetén,
 • ha otthona ablakából mobil bázisállomást, GSM antennát lát,
 • ha munkahelye ablakából mobil bázisállomást, GSM antennát lát.

Amennyiben az ingatlanból 500-1000 méteren belül látható mobil átjátszó antenna, annak sugárzását érdemes ismerni. Ezek az antennák több kilométerre is sugároznak. Számos tényezőtől függ, hogy a lakótérbe mekkora sugárzás jut be: az antenna teljesítménye, frekvenciája, karakterisztikája, iránya, távolsága, falak anyaga, vastagsága, környező épületek, tereptárgyak elhelyezkedése stb.

A túlzó aggodalmak és félreértések elkerülése érdekében szeretném tájékoztatni, hogy a GSM antennák jelenléte mindennapjainkban, nem jelenti azt, hogy Ön egészen biztosan nagy sugárzásban él.

Mobil bázisállomás galéria

Villamos energia közellátás néhány elektroszmog forrása, feszültségszintek

400 Volt

 • minden ingatlan közelében megtalálható legalább egy 400 Volt. Kertvárosi környezetben leggyakrabban oszlopon, emeletes házas környezetben leggyakrabban földben, a járda alatt fut,
 • oszlopmagasság 7-10 méter,
 • villamosenergia fogyasztókat közvetlenül látja el árammal,
 • kisebb feszültség → nagyobb áramerősség → nagyobb elektroszmog

A minden utcában ott lévő 400 Voltos vezeték lakótérben lévő sugárzása gyakran nagyobb, mintha egy távvezeték közelében tartózkodna?

A 400 Voltos vezeték fizikájáról

Ahol alacsony a feszültségszint (400 Volt), ott ugyanahhoz a teljesítményhez magasabb áramerősség szükséges.

teljesítmény = feszültség x áramerősség

Ha az áramerősség magasabb, akkor a sugárzás is magasabb. (A sugárzást -ebben az esetben- az áramerősség hozza létre).  Ez a fajta sugárzás akadálytalanul jön át a falon, földön, vagyis lakóterek esetében nem árnyékolható.

A 400 Voltos vezetékek gyakran magasabb sugárzása megmutatja, hogy miért nem feltétlen lényeges információ elektroszmog szempontjából a feszültségszint.

A 400 Volt sugárzása mérés nélkül megtippelhetetlen. Utcáról utcára, méterről méterre változhat. Függ attól, hogy a szolgáltató mennyi áramot szállít az adott utcában, függ attól, hogy milyen távol van az adott ingatlan -előtti vezetékszakasz- a transzformátortól. Kismértékben függ a napszaktól, évszaktól. Továbbá függ a lakótér vezetéktől való távolságától.

Ha a belvárosban, lakótelepen nincs légvezeték, akkor ott mi szállítja az áramot a lakásokba?

Emeletes házas környezetben a kertvárosival egyező 400 Voltos vezetékek szállítják a villamosenergiát, azzal a különbséggel, hogy a vezetékek nem oszlopon vannak, hanem a földben, általában a járda alatt. Mivel ez a mező akadálytalanul hatol át a földön, így társasházas környezetben a járdához közeli lakásokban, földszinten például, távolságtól (szerencsétől) függően, gyakran az átlag sokszorosa is előfordulhat.

Ingatlan vásárlás és a minden utcában jelen lévő 400 Volt

Engedje meg a kedves Olvasó, hogy a 400 Volttal kapcsolatban egy saját véleményt fogalmazzak meg. Mérési tapasztalatok alapján, nyilvánvaló hozzáállásommá vált, hogy tartós tartózkodás céljából, nem vásárolnék úgy ingatlant, hogy nem ismerem a 400 Volt sugárzását.

Hallom is a reakcióját:

“De, hát az mindenhol ott van.”

Ez igaz. Viszont a 400 Volt mindenhol más mértékű mezőt épít, ami még önmagában rendben is lenne, de van ahol tökéletes intenzitásban, akár, mint az erdőben élhetünk évtizedekig, van ahol az átlag 5-10-szeresében. A kettő között különbség van hosszútávon.

Ezt a sugárzást ingatlan esetében nem lehet árnyékolni. Ez a sugárzás a lakótér “állandó” adottsága. Ez a sugárzás mérés nélkül megtippelhetetlen, soktényezős, minden utcában, minden ingatlanban, minden helyiségben más. Kizárólag műszeres elektroszmog mérés utáni tanácsadás képes a 400 Volt szempontjából ajánlani egy ingatlant, vagy esetleg azt javasolni, hogy egy kedvezőbb ingatlant lenne érdemes választani.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben olyan mértékű elektroszmog mérhető egy lakótérben, amit az ott élők soknak ítélnek, nem megoldás a szolgáltatót felkeresni ezügyben. A vezeték minden esetben a törvényes egészségügyi határértékek és védőtávolságok betartásával van kiépítve. A vezetéket, kábelt nem fogják áthelyezni, elbontani stb.

Mikor ajánlott az elektroszmog mérés a 400 Voltos vezeték esetében?

 • minden ingatlan esetén,
 • emeletes házban földszinten és az alsó emeleteken,
 • ingatlan vásárlás esetén mindenképpen,
 • saroktelek esetén mindenképpen,
 • utcafronti ház esetén mindenképpen.

400 Volt galéria

400 Voltos utcai vezeték

Középfeszültség

 • 10, 20, 35 kV
 • oszlopmagasság 10-15 méter

Középfeszültségek feszültségszintje a minden utcán jelen lévő -legalacsonyabb- 400 Voltos vezeték, és a -legmagasabb- több százezer Voltos távvezeték között van. A középfeszültség általában 10 000, 20 000, vagy 35 000 Volt (10, 20, 35 kV).

A középfeszültségek jelen vannak emeletes házas, és kertvárosi környezetben egyaránt. Emeletes házak között többnyire földben futnak, családi házak között, inkább szabadvezetéken. Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy a szolgáltató, családi házas környezetben is földbe helyezi a középfeszültséget. Családi házak között a középfeszültséget általában a 400 Volthoz képest a túloldalra építik ki, néhány méterrel magasabbra, mint a 400 Voltot. Tehát, ha az utca mindkét oldalán villamosenergiát szállító vezeték van, és az egyik magasabban van, akkor ott nagy valószínűséggel középfeszültség fut. (előfordul az is, hogy egy oldalon vannak).

A középfeszültségű vezetékek kétféle sugárzást bocsátanak ki. Az egyik árnyékolható, a másik nem. Ha földben is van a középfeszültség, az egyik mező akadálytalanul jön át rajta, illetve falon, fémen, mindenen keresztül.

Mekkora a biztonságos távolság középfeszültségtől?

Mérési eredmények szerint 150-200 méteren felül már nem mérhető anomália. Konkrét távolságot megadni kizárólag mérés után lehetséges, mert minden középfeszültség más elektroszmog kibocsátással bír. Számos tényezőtől függ a kibocsátás is, illetve az ingatlanba bejutó elektromágnesesség is. A kibocsátás például függ a környezet áramfogyasztásától, az adott vezeték szakaszon lévő helyünktől, fák, tereptárgyak elhelyezkedésétől.

Minden középfeszültség más mértékű elektromágneses mezőket épít, ezért műszeres elektroszmog mérés nélkül, kizárólag távolság alapján, a térerősségek mértékéről lehetetlen véleményt alkotni.

Hogyan védekezhetek a középfeszültség kibocsátása ellen?

 • elektroszmog mérés és tanácsadás igénybevételével.

Középfeszültség galéria

Nagyfeszültség/távvezeték

 • 120, 220, 400, 750 kV
 • oszlopmagasság 25-40 méter

A villamosenergia-közellátás legnagyobb feszültségszintű vezetékei a távvezetékek. 120 000, 220 000, 400 000, és 750 000 Voltos feszültségszintek fordulnak elő (120, 220, 400, 750 kV). Feladatuk a villamosenergia szállítása nagy mennyiségben, nagy távolságra.

A távvezetékek nagy része települések között húzódik, de előfordulnak emeletes házak közelében, és családi házak környezetében is.

Elektroszmog kibocsátás szempontjából nagyfeszültségek esetében hasonló a helyzet a középfeszültségekhez, vagyis kétféle mezőt építenek, az egyik árnyékolható, a másik nem. A különbség a középfeszültségekhez képest, hogy mivel a nagyfeszültségek sokkal több áramot is képesek szállítani, ezek a terek a vezetéktől távolabb is jelen lehetnek.

Dunakeszi távvezeték

Nagyfeszültségű vezeték védőtávolsága

Ájánlások, kutatások, és mérési eredmények alapján 500-600 méteren felül már nem mérhető anomália. Számos, általunk nem befolyásolható októl függ a távvezeték sugárzása. Egy konkrét vezetéktől való ajánlott távolságra rámutatni kizárólag tapasztalt szakember, helyszínen történő műszeres elektroszmog méréssel képes. A tartós tartózkodásra ajánlott távolság lehet nulla m, 15 m, vagy 300 méter is, ami kizárólag mérés után derül ki.

Minden nagyfeszültség más értékű elektromágneses mezőket épít, ezért műszeres elektroszmog mérés nélkül, kizárólag távolság alapján, a térerősségek mértékéről, lehetetlen felelős véleményt alkotni.

Hogyan védekezhetek a távvezeték kibocsátása ellen?

 • elektroszmog mérés és tanácsadás igénybevételével.

Nagyfeszültségű távvezeték térkép

Távvezeték, nagyfeszültség, magasfeszültség káros élettani hatásai

Lakosság esetében a nagyfeszültségek által kibocsátott mezők mindenhol a törvényes határértékek alatt maradnak, vagyis a törvény alapján nem károsak az egészségre. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint jóval az egészségügyi határérték alatt leukémia kockázat állhat fent gyermekek esetében, ezért ezeket a sugárzásokat besorolta a ‘lehetséges emberirák-keltő’ kategóriába.

 A WHO által megállapított intenzitás gyakran előforduló érték nagyfeszültség közelében. Kutatók, szakemberek véleménye szerint, és számos személyes tapasztalat, beszámoló alapján, a törvényes határérték alatt is növelhet betegségkockázatot a nagyfeszültségű vezetékek környezetében lévő elektromágneses sugárzás.

Fontos! A villamosenergia szolgáltatónak nem kötelező betartani a WHO ajánlást. Amennyiben olyan mértékű mező mérhető egy lakótérben, amit az ott élők soknak ítélnek, értelmetlen a szolgáltatót felkeresni ezügyben. A vezeték minden esetben a törvényes egészségügyi határértékek és védőtávolságok betartásával van kiépítve. A vezetéket, kábelt nem fogják áthelyezni, elbontani stb.

Budafok távvezeék

Egyes kutatások a következő betegségek kockázatainak növekedését állapították meg:

 • gyermekkori leukémia
 • agydaganat
 • Lou Gehrig-kór
 • vetélés, koraszülés
 • melatonin szint probléma
 • immungyengülés
 • vér-agy-gát alulműködés
 • nő a DNS-szál törések száma

Nagyfeszültség, távvezeték galéria

Transzformátor

A transzformátorok feladata a villamosenergia közellátás feszültség, vagy áramerősség szintjének változtatása. Az átfolyó áram mennyiségétől függően különböző méretű és mértékű mezők épülnek a berendezés köré. Mivel a transzformátor nagyfeszültségből transzformál -a háztartásokba közvetlenül köthető- 400 Voltos feszültségszintet, így szinte mindig megjelennek a csatlakozó nagyfeszültség többféle elektroszmog összetevői is az ingatlanban. A nagyfeszültség mellett az elektroszmog mérés során szintén figyelembe kell venni, hogy a trafótól induló 400 Voltos vezeték(ek) első szakaszain mindig magasabb a mező erőssége, mint a szakasz távolabbi pontjain. A mérésnek minden esetben ki kell terjednie a csatlakozó kisfeszültség(ek)re (400 Volt), nagyfeszültségre (általában 10 kV – 20 kV Volt), legyen az szabadvezeték, vagy földkábel.

Transzformátor a ház előtt
Trafó a lakás alatt

Mekkora a biztonságos távolság transzformátortól?

Nem tudható. Nincs két egyforma sugárzást, egyforma irányba kibocsátó transzformátor. A már említett becsatlakozó/elmenő vezetékek sugárzása is minden esetben bejut az ingatlanba, melyek műszeres elektroszmog mérés nélkül megtippelhetetlenek. Egyes ajánlások szerint a biztonságos távolság lehet 5 méter, de lehet 200 méter is.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben olyan mértékű elektroszmog mérhető egy lakótérben, amit az ott élők soknak ítélnek, nem megoldás a szolgáltatót felkeresni ezügyben. Elektroszmogra hivatkozva, soha, semmilyen transzformátort nem helyeznek át, nem szűntetnek meg. Egy transzformátor minden esetben a törvényes egészségügyi határértékek és védőtávolságok betartásával van kiépítve.

A védekezés módja:

 • elektroszmog mérést követő tanácsadás.

Ritka, de van rá példa, hogy a villamosenergia szolgáltató néhány millió, de inkább tízmillió forintért áthelyezi a transzformátort. Viszont, ennek nincs köze az elektroszmog témaköréhez.

Mi az az elektroszmog?

Az elektroszmog sugárzás. Nem hókuszpókusz, nem hit kérdése, nem is összeesküvés-elmélet, hanem az egyik alapvető fizikai kölcsönhatás, az elektromágnesesség egy fajtája. Egész pontosan az elektromágneses spektrumnak egy bizonyos hullámhossztartományát nevezték el ezzel, a valamelyest félreérthető kifejezéssel. Az elektroszmog tartományon belül számos mező típust, frekvenciát különböztetünk meg. Tárgyiasult értelemben színtelen, szagtalan, tapinthatatlan, fénysebességgel terjedő fotonok sokasága, egy töltéssel rendelkező, energiát hordozó anyag. Jelenlétének megtapasztalására az embernek nem fejlődött ki érzékszerve.

A fizikai kölcsönhatások csoportosítása szempontjából ugyanarról van szó, mikor radioaktív sugárzásról beszélünk, mint mikor például az éjjeli lámpánk sugárzásáról. Mindkettő elektromágnesesség. Attól függetlenül, hogy az egyik ionizáló, a másik nem, hangsúlyoznunk kell, hogy minkét esetben a 4 alapvető fizikai kölcsönhatás egyikéről beszélünk, az elektromágnesességről. Azért muszáj ezt kiemelni, mert a tudomány hivatalos álláspontja olyan érzetet kelt az emberekben, mintha az egészség szempontjából az egyik (például a wifi sugárzása) fehér lenne, a másik (radioaktív sugárzás) fekete. Nos, kutatások szerint, ez nem feltétlenül van így. Legyen az elnevezés radioaktív sugárzás, röntgen sugárzás, UV vagy elektroszmog, mindegyik esetben elektromágnesességről beszélünk, melyet bizonyos mérték felett az emberi szervezet nem tolerál.

Kép forrása: Zettisch Ferenc, Lakóépületek elektroszmog, radon gázok, ártó sugárzások elleni védelme, 2006. p.20.


A weboldal tartalma (szöveg és kép egyaránt) szerzői jogvédelem alatt áll.

A weboldalon található információk tartalmi, vagy szó szerinti idézése, másolása kizárólag a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.