400 volt

  • minden ingatlan közelében megtalálható legalább egy 400 Volt. Kertvárosi környezetben leggyakrabban oszlopon, emeletes házas környezetben leggyakrabban földben, a járda alatt fut,
  • oszlopmagasság 7-10 méter,
  • villamosenergia fogyasztókat közvetlenül látja el árammal,
  • kisebb feszültség → nagyobb áramerősség → nagyobb elektroszmog

A minden utcában jelen lévő 400 Voltos vezeték lakótérben lévő sugárzása gyakran nagyobb, mintha egy távvezeték közelében tartózkodna?

A 400 Voltos vezeték fizikájáról

Ahol alacsony a feszültségszint (400 Volt), ott ugyanahhoz a teljesítményhez magasabb áramerősség szükséges.

teljesítmény = feszültség x áramerősség

Ha az áramerősség magasabb, akkor a sugárzás is magasabb. (A sugárzást -ebben az esetben- az áramerősség hozza létre).  Ez a fajta sugárzás akadálytalanul jön át a falon, földön, vagyis lakóterek esetében nem árnyékolható.

A 400 Voltos vezetékek gyakran magasabb sugárzása megmutatja, hogy miért nem feltétlen lényeges információ elektroszmog szempontjából a feszültségszint.

A 400 Volt sugárzása mérés nélkül megtippelhetetlen. Utcáról utcára, méterről méterre változhat. Függ attól, hogy a szolgáltató mennyi áramot szállít az adott utcában, függ attól, hogy milyen távol van az adott ingatlan -előtti vezetékszakasz- a transzformátortól. Kismértékben függ a napszaktól, évszaktól. Továbbá függ a lakótér vezetéktől való távolságától.

Ha a belvárosban, lakótelepen nincs légvezeték, akkor ott mi szállítja az áramot a lakásokba?

Emeletes házas környezetben a kertvárosival egyező 400 Voltos vezetékek szállítják a villamosenergiát, azzal a különbséggel, hogy a vezetékek nem oszlopon vannak, hanem a földben, általában a járda alatt. Mivel ez a mező akadálytalanul hatol át a földön, így társasházas környezetben a járdához közeli lakásokban, földszinten például, távolságtól (szerencsétől) függően, gyakran az átlag sokszorosa is előfordulhat.

Ingatlan vásárlás és a minden utcában jelen lévő 400 Volt

Engedje meg a kedves Olvasó, hogy a 400 Volttal kapcsolatban egy saját véleményt fogalmazzak meg. Mérési tapasztalatok alapján, nyilvánvaló hozzáállásommá vált, hogy tartós tartózkodás céljából, nem vásárolnék úgy ingatlant, hogy nem ismerem a 400 Volt sugárzását.

Hallom is a reakcióját:

„De, hát az mindenhol ott van.”

Ez igaz. Viszont a 400 Volt mindenhol más mértékű mezőt épít, ami még önmagában rendben is lenne, de van ahol tökéletes intenzitásban, akár, mint az erdőben élhetünk évtizedekig, van ahol az átlag 5-10-szeresében. A kettő között különbség van hosszútávon.

Ezt a sugárzást ingatlan esetében nem lehet árnyékolni. Ez a sugárzás a lakótér „állandó” adottsága. Ez a sugárzás mérés nélkül megtippelhetetlen, soktényezős, minden utcában, minden ingatlanban, minden helyiségben más. Kizárólag műszeres elektroszmog mérés utáni tanácsadás képes a 400 Volt szempontjából ajánlani egy ingatlant, vagy esetleg azt javasolni, hogy egy kedvezőbb ingatlant lenne érdemes választani.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben olyan mértékű elektroszmog mérhető egy lakótérben, amit az ott élők soknak ítélnek, nem megoldás a szolgáltatót felkeresni ezügyben. A vezeték minden esetben a törvényes egészségügyi határértékek és védőtávolságok betartásával van kiépítve. A vezetéket, kábelt nem fogják áthelyezni, elbontani stb.

Mikor ajánlott az elektroszmog mérés a 400 Voltos vezeték esetében?

  • minden ingatlan esetén,
  • emeletes házban földszinten és az alsó emeleteken,
  • ingatlan vásárlás esetén mindenképpen,
  • saroktelek esetén mindenképpen,
  • utcafronti ház esetén mindenképpen.
400 Voltos utcai vezeték

Néhány további elektroszmog forrás

Mobil átjátszó sugárzása

GSM antenna

Elektroszmog az okosotthonban

Otthon

Vasúti vezeték sugárzása

Vasút

Transzformátor

Transzformátor

Dunakeszi távvezeték

Nagyfeszültség

Dunakeszi távvezeték

400 Volt